lördag 23 augusti 2014

Dagdroppe

När vi förstår
att det är vi
som är nålens öga
förändras perspektiven.