söndag 27 mars 2016

Dagdroppe

Allra käraste Verklighet!
Uppståndelsens Dans
går genom oss alla
genom tid och rum.
Varje andetag.
Varje pulsslag.
Varje steg.