måndag 28 mars 2016

Dagdroppe

Tänka gult.
Höra grönt.
Tala rött.
Se blått.
Hur kan en del
bara vara i svartvitt?