fredag 25 augusti 2017

Dagdroppe

Vi är alla vägarbetare.  

Går vi inte den väg som är vår

växer den igen. 

Vi kan bli vilsegångare.