fredag 26 januari 2018

Dagdroppe

Om vi kopierar varandra 

upphör vi snart att finnas. 

Det är våra olikheter vi har gemensamt som gör gemenskapen djupare.