tisdag 20 februari 2018

Dagdroppe

Du behöver inte köa ändlöst för att komma igenom glättighetens checkpoints.  Stig åt sidan! Stå grå! 

Gå åt sidan! Gå grå! 

Ge de fria nyanserna en chans!