söndag 11 mars 2018

Dagdroppe

Den glöd vi delar med oss av 

lever vidare. 

Den glöd vi behåller för oss själva 

dör snart av syrebrist.