lördag 24 mars 2018

Dagdroppe

Må vi dela med oss av våra alfabet 

och tillsammans forma levande ord 

i den Stora Berättelsen.