måndag 2 april 2018

Dagdroppe

I mängden av allt framträder enskildheterna som oumbärliga: kollektivets individualism, individualismens kollektivism.