tisdag 24 april 2018

Dagdroppe

Tankar & idéer söker landningstillstånd i Verkligheten. Eller fäller ut fallskärmar och landar varsomhelst närsomhelst.