fredag 27 april 2018

Dagdroppe

Skäms inte för att du är människa! Var stolt! Du behöver varken puffa upp dig eller platta till dig. Varken gömma dig eller visa upp dig.