måndag 25 juni 2018

Dagdroppe

Allra käraste Verklighet! 

Vi kommer inte undan: kurragömmaleker vi är Du i gömstället, hittepåar vi är Du i hittepået, håller vi Dig på armlängds avstånd är Du i all världens famnar.