lördag 14 juli 2018

Dagdroppe

Vårda dina rötter och vingar: Tänk fritt. Känn djupt. Be djärvt. Handla tillitsfullt. Dina rötter behövs. Dina vingar behövs.