måndag 23 juli 2018

Dagdroppe

Ljuset öppnar sig som löv till läkedom i mörkret. Vi och vinden kan dansa där och finna hopp.