fredag 6 juli 2018

Dagdroppe

Var inte rädd för frågor. 

Var inte heller rädd för svar. 

Dansa och brottas med ?&!

Låt dig inte fångas av varken 

? eller !