torsdag 2 augusti 2018

Dd

Det finns ett frågetecken som djupnar och blir vackrare ju längre vi lever.