måndag 7 januari 2019

Dd

Kanske våra medvetanden är vidsträckta oceaner där allt för mycket skräp flyter omkring? Kanske tänka annorlunda om skräp? Kanske återanvända? Kanske söka säker slutförvaring?