onsdag 9 januari 2019

Dd

Om vi är uppmärksamma kommer vi att märka att det finns vägvisare som inte bara visar utan också går vägen.