Gudstjänster

Här tipsar vi om gudstjänster som är perfekta att prova på om man inte är så van:

Regnbågsmässa
Sista fredagen i månaden kl 19 (utom juni-juli och december) ordnar vi en nattvardsgudstjänst för alla HBT-vänliga personer. Mässan som präglas av öppenhet firas i Norrstrands kyrka i gemenskap med och för homo-hetero-bi-trans- och queerpersoner.

Dansmässa 
En söndag i månaden kl 18.30 (utom juni-juli och december) hålls en mässa där hela kroppen är med då vi tillsammans dansar med enkla steg genom hela gudstjänsten. Inga förkunskaper krävs för att kunna vara med. Plats: Norrstrands kyrka.

Vara-viljagudstjänst
En söndag i månaden kl 11 (utom juni-juli och december) samlas vi i Norrstrands kyrka till en enkel, lågmäld gudstjänst. Gudstjänsten har vuxit fram i samarbete med unga i behov av särskilt stöd, men vem som helst kan delta.

Med res för ev ändringar: Aktuellt program se: Svenska kyrkan i Karlstad