fredag 26 maj 2017

Dagdroppe

Lyssna!

Glädjebudbärarnas

steg söker kontakt 

med din puls ditt liv din dans. 


torsdag 25 maj 2017

Dagdroppe


Hjälp varandra att hitta 

vita blinda fläckar.

Låt dem fördjupa

vår komplexitet. 

Ickevetandets moln 

behöver vänner!

onsdag 24 maj 2017

Dagdroppe

Allra käraste Verklighet!

En del pekar finger åt dig. 

Andra betraktar dig stilla. 

Smälter dina lärdomar 

kontemplativt idisslande. 


tisdag 23 maj 2017

Dagdroppe

Vänd dig inte bort från dig själv. 

Din Sanna Natur är en källa till förnyelsebar tillit & energi 

som viskar frågan: var är du?


måndag 22 maj 2017

Dagdroppe

Allra käraste Verklighet!

När du kommer till oss

som vardagsvattenfall

blir vi verklighetsvakna

i vår nakenhet. 


söndag 21 maj 2017

Dagdroppe

Mellan än det ena

och än det andra

finns det ett fält

där vi kan äga rum 

på ett annat sätt. lördag 20 maj 2017

Dagdroppe

Vi är alla på väg. 

Med den ena foten

framför den andra 

vandrar vi vägen 

sanningen och livet.