Stilla rum

Universitetets stilla rum bredvid Studenthälsan och Universitetskyrkan är ett rum för vem som helst, när som helst. Rummet är öppet dygnet runt för alla som söker stillhet, meditation och inspiration – oavsett tro eller livsåskådning. I tystnaden och stillheten finner vi vår minsta gemensamma nämnare och olika religioners och livsåskådningars böner och tankar existerar tillsammans.Stillheten finns utanför dig och innanför dig. Den längtar efter dig.