fredag 25 mars 2016

Dagdroppe

Allra käraste Verklighet!
I våra luftiga luftslott
blir vi osynliga.
Bryts vi i ditt prisma
blir vi synliga i hela
vårt spektrum.