tisdag 22 augusti 2017

Dagdroppe

Kanske våra nästa 

pilgrimsvandringar 

kommer att gå 

till heliga platser 

dit bara de som 

är tvungna går.