måndag 1 januari 2018

Dagdroppe

Nu är det Nu igen. Nu är det Nu igen. Och Nuet varar ända fram.