lördag 3 februari 2018

Dagdroppe

Hittar du värmen i dig 

är det lättare att 

känna igen den i andra.