fredag 23 februari 2018

Dd

Må vi kunna skapa ett Vi 

som är så sammansatt 

att ett De inte behövs 

för att kunna hålla samman.