fredag 16 mars 2018

Dagdroppe

Om du omges av svarta hål 

kanske det bästa du kan göra 

är att jonglera med dem.