onsdag 28 mars 2018

Dagdroppe

Allra käraste Verklighet!

En vacker dag kommer också 

maktens människor att få dansa 

efter Din och kosmos pipa.