lördag 3 mars 2018

Dagdroppe

Var inte rädd. 

Dörren är öppen. 

Det finns ett lika välkomnande 

Utanför som Innanför.