torsdag 21 juni 2018

DagdroppeOch Jesus sade troligen:
Sannerligen jag säger er, använd all världens bokstäver! Forma levande, befriande och uppfordrande ord som leder till liv och handling!