söndag 8 juli 2018

Dagdroppe

Färger finns. Former finns. Kanske är det vår uppgift att blanda och ge så att en mångfaldig hel(ig)het blir synlig.