lördag 31 mars 2018

Dagdroppe

Ljuset som kommer är 

en påminnelse om ljusdjupet 

i vårt och allt levandes  inre.