söndag 1 april 2018

Dagdroppe

Och när maskerna faller 

öppnas våra ansikten. 

Gravallvaret byts 

mot livsleendet.