måndag 23 april 2018

Dagdroppe

Inland ser en inte människan  

i alla folksamlingar  

ibland inte skogen för alla träd.