torsdag 26 april 2018

Dagdroppe

Var inte rädd för mörkret. 

Där kan en ljus växtkraft finnas 

som kan skänka ljuset mera djup.